Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV
Akuruhi JV

contact@akuruhijv.com

(84-28) 66851708 - 098 879 1439 (Tư vấn miễn phí)

Tiếng Việt Tiếng Nhật

LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH- TOKUTEI GINOU

Xem thêm

TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Xem thêm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG - AKURUHI JV

Xem thêm
Tuyển dụng nổi bật
AKURUHI JV KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG NHẬT N5 - N4

AKURUHI JV KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG NHẬT N5 - N4

PHỎNG VẤN NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - 29/02/2020

PHỎNG VẤN NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - 29/02/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AKURUHI JV
TUYỂN THỰC TẬP SINH QUAY LẠI NHẬT BẢN – ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM.

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - 23/12/2019

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - 23/12/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AKURUHI JV
TUYỂN THỰC TẬP SINH QUAY LẠI NHẬT BẢN – ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM.

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - 20/12/2019

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - 20/12/2019

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 12/2020

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 12/2020

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH NÔNG NGHIỆP - THÁNG 11/2019

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH NÔNG NGHIỆP - THÁNG 11/2019

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÀM TẠI BÌNH DƯƠNG

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÀM TẠI BÌNH DƯƠNG

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH LẮP CỐP PHA PANEN XÂY DỰNG - THÁNG 8/2019

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH LẮP CỐP PHA PANEN XÂY DỰNG - THÁNG 8/2019

Công ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực AKURUHI JV hoạt động xuất khẩu lao động theo Giấy phép số 1074/LĐTBXH-GP do Bộ LĐ-TB&XH cấp ngày 22/11/2018. Hiện tại, Công ty AKURUHI JV cần tuyển Thực tập sinh tham dự phỏng vấn tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản ngành Xây dựng - được tổ chức vào tháng 8/2019, thông tin cụ thể như sau:

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 7/2019

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 7/2019

Công ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực AKURUHI JV có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động theo Giấy phép số 1074/LĐTBXH-GP do Bộ LĐ-TB&XH cấp ngày 22/11/2018. Hiện tại, Công ty AKURUHI JV cần tuyển Thực tập sinh tham dự phỏng vấn đơn tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản ngành Chế biến thực phẩm - được tổ chức vào tháng 7/2019, thông tin cụ thể như sau:

Thông tin việc làm
  • Tại Nhật Bản
  • Tại Việt Nam

Dịch vụ akuruhi jv

Tin tức & sự kiện

Công ty Akuruhi JV được tham gia phái cử Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang Nhật Bản (theo Công văn số 40/QLLĐNN-NBĐNA).

Công ty Akuruhi JV được tham gia phái cử Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang Nhật Bản (theo Công văn số 40/QLLĐNN-NBĐNA).

Ngày 8/1/2020, Công ty Akuruhi JV đã được Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước đồng ý để Công ty phái cử Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang Nhật Bản theo Công văn số 40/QLLĐNN-NBĐNA.

Hoạt động

BUỔI HỘI THẢO - TƯ VẤN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TOKUTEIGINOU – LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

BUỔI HỘI THẢO - TƯ VẤN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TOKUTEIGINOU – LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

 KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT N5 NGÀY 02/03/2020

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT N5 NGÀY 02/03/2020

CHÚC MỪNG 8 BẠN THỰC TẬP SINH XUẤT CẢNH THÀNH CÔNG 07/01/2020.

CHÚC MỪNG 8 BẠN THỰC TẬP SINH XUẤT CẢNH THÀNH CÔNG 07/01/2020.

AKURUHI JV CHÀO ĐÓN CÁC BẠN THỰC TẬP SINH VỀ NƯỚC 18/12/2019.

AKURUHI JV CHÀO ĐÓN CÁC BẠN THỰC TẬP SINH VỀ NƯỚC 18/12/2019.

AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG 06 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC ĐẬU PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGÀY 28/10/2019.

AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG 06 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC ĐẬU PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGÀY 28/10/2019.

CHÚC MỪNG THỰC TẬP SINH QUAY LẠI NHẬT BẢN LÀM VIỆC CHƯƠNG TRÌNH TOKUTEIGINOU

CHÚC MỪNG THỰC TẬP SINH QUAY LẠI NHẬT BẢN LÀM VIỆC CHƯƠNG TRÌNH TOKUTEIGINOU

AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG ỨNG VIÊN ĐẬU PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG LẮP CỐP PHA PANEN XÂY DỰNG NGÀY 31/082019.

AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG ỨNG VIÊN ĐẬU PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG LẮP CỐP PHA PANEN XÂY DỰNG NGÀY 31/082019.

AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG 08 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC ĐẬU PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGÀY 30/07/2019.

AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG 08 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC ĐẬU PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGÀY 30/07/2019.

AKURUHI JV CHÀO ĐÓN CÁC BẠN THỰC TẬP SINH VỀ NƯỚC 03/06/2019.

AKURUHI JV CHÀO ĐÓN CÁC BẠN THỰC TẬP SINH VỀ NƯỚC 03/06/2019.

CHÚC MỪNG 2 BẠN THỰC TẬP SINH XUẤT CẢNH THÀNH CÔNG 04/07/2019.

CHÚC MỪNG 2 BẠN THỰC TẬP SINH XUẤT CẢNH THÀNH CÔNG 04/07/2019.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG - AKURUHI JV

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG - AKURUHI JV

HỌC VIÊN AKURUHI JV

HỌC VIÊN AKURUHI JV

CÔNG TY AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG 2 BẠN ỨNG VIÊN CÓ TƯ CÁCH LƯU TRÚ ĐƠN HÀNG THỦY SẢN

CÔNG TY AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG 2 BẠN ỨNG VIÊN CÓ TƯ CÁCH LƯU TRÚ ĐƠN HÀNG THỦY SẢN

AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG 08 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC ĐẬU PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP NGÀY 15/05/2019.

AKURUHI JV XIN CHÚC MỪNG 08 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC ĐẬU PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP NGÀY 15/05/2019.

CHÚC MỪNG 5 BẠN THỰC TẬP SINH XUẤT CẢNH NGÀY 25.02.2019

CHÚC MỪNG 5 BẠN THỰC TẬP SINH XUẤT CẢNH NGÀY 25.02.2019

NGÀY ĐẦU HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN

NGÀY ĐẦU HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN

CÁC ĐỢT XUẤT CẢNH CỦA CÁC HỌC VIÊN AKURUHI JV ĐẦU NĂM 2019

CÁC ĐỢT XUẤT CẢNH CỦA CÁC HỌC VIÊN AKURUHI JV ĐẦU NĂM 2019

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA DU LỊCH VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA DU LỊCH VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

HÌNH ẢNH CÁC BẠN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT BẢN

HÌNH ẢNH CÁC BẠN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT BẢN

HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU VỚI CÁC BẠN NHẬT

HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU VỚI CÁC BẠN NHẬT

https://www.google.com.vn/
http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx
https://www.otit.go.jp/
https://www.jitco.or.jp/
http://www.vamas.com.vn/
http://umi.com.vn/vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
http://akuruhi.com/bcbc/index.html
http://sushiworld.com.vn/vn/
Go Top