Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV
Akuruhi JV

contact@akuruhijv.com

(84-28) 66851708 - 098 879 1439 (Tư vấn miễn phí)

Tiếng Việt Tiếng Nhật

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH NGÀNH XÂY DỰNG - THÁNG 8/2019

Xem thêm

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH NGÀNH XÂY DỰNG - THÁNG 8/2019

Xem thêm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG - AKURUHI JV

Xem thêm
Tuyển dụng nổi bật
PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH LẮP CỐP PHA PANEN XÂY DỰNG - THÁNG 8/2019

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH LẮP CỐP PHA PANEN XÂY DỰNG - THÁNG 8/2019

Công ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực AKURUHI JV hoạt động xuất khẩu lao động theo Giấy phép số 1074/LĐTBXH-GP do Bộ LĐ-TB&XH cấp ngày 22/11/2018. Hiện tại, Công ty AKURUHI JV cần tuyển Thực tập sinh tham dự phỏng vấn tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản ngành Xây dựng - được tổ chức vào tháng 8/2019, thông tin cụ thể như sau:

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 7/2019

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 7/2019

Công ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực AKURUHI JV có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động theo Giấy phép số 1074/LĐTBXH-GP do Bộ LĐ-TB&XH cấp ngày 22/11/2018. Hiện tại, Công ty AKURUHI JV cần tuyển Thực tập sinh tham dự phỏng vấn đơn tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản ngành Chế biến thực phẩm - được tổ chức vào tháng 7/2019, thông tin cụ thể như sau:

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 6/2019

PHỎNG VẤN NAM - NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 6/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AKURUHI JV
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

PHỎNG VẤN NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH THỰC PHẨM - THÁNG 6/2019

PHỎNG VẤN NỮ THỰC TẬP SINH ĐÃ VỀ NƯỚC NGÀNH THỰC PHẨM - THÁNG 6/2019

Công ty AKURUHI JV có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động theo Giấy phép số 1074/LĐTBXH-GP do Bộ LĐ-TB&XH cấp ngày 22/11/2018. Hiện tại, Công ty AKURUHI JV cần tuyển gấp NỮ Thực tập sinh đã về nước tham dự phỏng vấn Đơn tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản ngành THỰC PHẨM - được tổ chức vào tháng 6/2019, thông tin cụ thể như sau:

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 6/2019

PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - THÁNG 6/2019

Công ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực AKURUHI JV có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động theo Giấy phép số 1074/LĐTBXH-GP do Bộ LĐ-TB&XH cấp ngày 22/11/2018. Hiện tại, Công ty AKURUHI JV cần tuyển gấp Nữ Thực tập sinh tham dự phỏng vấn đơn tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản ngành Chế biến thực phẩm - được tổ chức vào tháng 6/2019, thông tin cụ thể như sau:

AKURUHI JV TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

AKURUHI JV TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

- Dạy tiếng Nhật cho Thực tập sinh theo giáo trình Mina (quyển 1 và 2).
- Đảm bảo về chất lượng đầu ra về tiếng Nhật của học viên (sau 3 – 6 tháng tối thiểu đạt N5).
Lương từ 7 – 9 triệu (tùy khả năng tiếng Nhật và kỹ năng của Ứng viên)
- Trợ cấp ăn trưa tại nơi làm việc (ngoài lương)
- Các chế độ khác theo quy định của công ty và tuân thủ Luật Lao động.

Thông tin việc làm
  • Tại Nhật Bản
  • Tại Việt Nam

Dịch vụ akuruhi jv

Tin tức & sự kiện

Hoạt động

https://www.google.com.vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
http://akuruhi.com/bcbc/index.html
http://umi.com.vn/vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx
http://www.vamas.com.vn/
https://www.otit.go.jp/
Go Top