Cần tuyển Trình độ K.nghiệm Nhật ngữ Mức lương Địa điểm Phỏng vấn
04 BẠN NỮ SẢN XUẤT BÁNH MÌ CẤP 2 TRỞ LÊN KHÔNG KHÔNG 131.966 YÊN (KHOẢNG 30 TRIỆU) GUNMA KEN THÁNG 13/02/2017
03 BẠN NỮ GIA CÔNG NHỰA CẤP 2 TRỞ LÊN KHÔNG KHÔNG 146.466 Yên (khoảng 30 triệu) AICHI KEN 10 /01/2017
03 NỮ THỰC PHẨM TẠI SHIGA KEN CẤP 2 TRỞ LÊN 1 năm KHÔNG 136.500 Yên (khoảng 30 triệu) SHIGA KEN 10 /01/2017
03 LAO ĐỘNG NAM XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN CẤP 2 TRỞ LÊN KHÔNG KHÔNG 14.5000 YÊN TOKYO 20/03/2017
TUYỂN 09 BẠN NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM (CHẾ BIẾN RAU CỦ) CẤP 3 TRỞ LÊN KHÔNG KHÔNG 15.0000 YÊN TOKYO 12/11/2016
Cần tuyển Trình độ K.nghiệm Nhật ngữ Mức lương Địa điểm Phỏng vấn
JW Player goes here