Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV
Akuruhi JV

contact@akuruhijv.com

(84-28) 66851708 - 091 618 8768 (Tư vấn miễn phí)

Tiếng Việt Tiếng Nhật
Các ngành nghề Thực tập kỹ năng tại Nhật Bản từ 29/9/2017 (cập nhật 17/07/2020)

 


 

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP KỸ NĂNG TỪ NGÀY 25/02/2020.

 

 

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP KỸ NĂNG TỪ NGÀY 17/07/2020.

(82 loại nghề, 148 công việc)

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AKURUHI JV.

 

Địa chỉ: 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.

TÒA NHÀ AKURUHI TOWER (TẦNG 4)

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Tin tức & sự kiện

THI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ TOKUTEI GINOU - TẠI CAMPUCHIA

THI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ TOKUTEI GINOU - TẠI CAMPUCHIA

Hoạt động

https://www.google.com.vn/
http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx
https://www.otit.go.jp/
https://www.jitco.or.jp/
http://www.vamas.com.vn/
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html
http://akuruhi.com/bcbc/index.html
http://umi.com.vn/vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
Go Top