Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV
Akuruhi JV

contact@akuruhijv.com

(84-28) 66851708 - 098 879 1439 (Tư vấn miễn phí)

Tiếng Việt Tiếng Nhật
HOÀNG TỘC NHẬT HOÀNG TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HOÁ QUỐC TẾ CHO ÔNG PHAN THÀNH TÂN CHỦ TICH CTY VIBIEN - AKURUHI GROUP .

Hoàng tộc Nhật Hoàng trao tặng giải thưởng Văn Hoá Quốc Tế cho Ông Phan Thành Tân chủ tich Cty ViBien - Akuruhi Group .

Xin trao tặng giải thưởng Văn Hoá Quốc Tế cho Ông Phan Thành Tân chủ tich Cty ViBien - Akuruhi Group . Vì sự cống hiến lớn lao cao quý , việc Ngài đã thực hiện sớm nhất tại Vietnam vào thập nien 90 , triển khai đưa thực phẩm Nhật đến Nhà hàng và siêu thị tại Vietnam , góp phần phổ biến thực phẩm Nhật và tạo sự thân thiện thân hữu giữa hai quốc gia Việt - Nhật " .

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Tin tức & sự kiện

CHÍNH THỨC TRAO BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐƯA LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH VIỆT NAM SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

CHÍNH THỨC TRAO BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐƯA LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH VIỆT NAM SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Ngày 01/7/2019, tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yamashi Takashi đã cùng trao Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chương trình...

Hoạt động

https://www.google.com.vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
http://akuruhi.com/bcbc/index.html
http://umi.com.vn/vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx
http://www.vamas.com.vn/
https://www.otit.go.jp/
Go Top