Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV

Akuruhi JV
Akuruhi JV

contact@akuruhijv.com

(84-28) 66851708 - 091 618 8768 (Tư vấn miễn phí)

Tiếng Việt Tiếng Nhật
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TƯ CÁCH LƯU TRÚ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

 

 

Các ứng viên quan tâm, xin vui lòng liện hệ theo thông tin bên dưới:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AKURUHI JV.

Hotline: 028.6685.1708


Website: http://akuruhijv.com/

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Tin tức & sự kiện

THI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ TOKUTEI GINOU - TẠI CAMPUCHIA

THI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ TOKUTEI GINOU - TẠI CAMPUCHIA

Hoạt động

https://www.google.com.vn/
http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx
https://www.otit.go.jp/
https://www.jitco.or.jp/
http://www.vamas.com.vn/
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html
http://akuruhi.com/bcbc/index.html
http://umi.com.vn/vn/
http://sushiworld.com.vn/vn/
Go Top